top of page

Om ABaCus

Hvad er adaptivitet?
 

Med adaptiveteten i ABaCus bliver opgavernes sværhedsgrad løbende tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. Svarer man rigtigt, bliver opgaverne sværere, og svarer man forkert, bliver opgaverne lettere.

Træningen udfordrer hver enkelt elev med opgaver på et passende niveau. Det sikrer relevant og effektiv læring, som øger elevernes motivation. Eleverne opnår en større rutine i basale færdigheder, og de har mulighed for løbende at få repeteret det faglige indhold.


Lærerens rolle
 

Som lærer får du en effektiv metode til at skabe undervisningsdifferentiering uden at skulle opfinde den dybe tallerken til hver time. Du kan nemt planlægge og variere undervisningen med selvrettende opgaver, som understøtter den enkelte elevs læring og styrker elevens viden på et passende niveau.

Du vælger emne og træningens varighed. Herefter kan du følge med i elevernes læringsproces og få overblik over den enkelte elevs faglige progression.

Selvrettende opgavesæt sparer tid for dig, så du i højere grad kan fokusere din indsats på andre dele af undervisningen, fx undersøgende aktiviteter, individuel vejledning og opfølgning.

Træningen i ABaCus bygger på progressionen i fagenes læreplaner og er kategoriseret og tilrettelagt ud fra kendte didaktiske og pædagogiske kriterier.
 

Produkter i ABaCus
 

Læs om ABaCus Matematik og ABaCus Fysik på de følgende sider. Du kan også læse om ABaCus AP under udvikling, hvor du har mulighed for at blive testbruger.

bottom of page