top of page
ABaCus–elever.jpg

ABaCus

Effektivt træningsværktøj med mulighed for differentiering og overblik over elevernes faglige progression

Effektivt træningsværktøj med selvrettende opgaver

Med ABaCus får du som lærer eller vejleder et effektivt træningsværktøj med selvrettende opgaver, der sparer dig tid, så du kan fokusere din indsats på andre dele af undervisningen.

Med ABaCus kan eleverne træne basale færdigheder, så de bliver bedre rustet til de mere abstrakte dele af undervisningen.

Niels Randbo Back, projektleder for ABaCus Dansk og ABaCus AP 

Fordele ved ABaCus

differentier.png

Differentiér undervisningen

De forskellige typer aktiviteter i ABaCus giver læreren flere muligheder for nemt at variere undervisningen. Og det er nemt at tilpasse aktiviteterne, så alle elever bliver udfordret på deres eget niveau og i de emner, de har behov for at træne. 

traen.png

Træn basale færdigheder

Alle fag forudsætter, at eleverne har et basalt kendskab til nogle grundlæggende færdigheder. Med ABaCus kan eleverne træne basale færdigheder og blive bedre rustet til de mere abstrakte dele af undervisningen.

spartid.png

Spar tid

Træningsopgaver og opgavesæt er selvrettende. Læreren sparer derfor tid på opgaveretning, som i stedet kan bruges ansigt til ansigt med eleverne eller til at planlægge skræddersyede aktiviteter for elever med bestemte faglige huller. 

udvikling.png

Følg klassens udvikling

Læreren får et enkelt overblik over elevens og klassens udvikling og de typiske fejl. Det gør det nemt at følge målrettet op. Eleven får også detaljeret feedback på opgaverne og på sin faglige udvikling.

Brugernes erfaringer med ABaCus

Det er et af de mest geniale arbejdsredskaber, der findes, til undervisningsdifferentiering i matematik.
Det er så godt tænkt, at sværhedsgraden på opgaverne justeres efter elevernes kunnen...
Ivan_Toenner_Joergensen.png
Eleverne kan træne i deres eget tempo og teste deres kompetencer. Jeg vil nødigt undvære det.  Det er en meget nem adgang til rigtig mange opgaver, som bliver rettet med det samme.

Stine Weisbjerg, underviser på Allerød Gymnasium

Ivan Tønner Jørgensen, underviser på KBH Syd

training_progression.jpg

Følg elevernes læringsproces

Som lærer eller vejleder kan du nemt planlægge og variere undervisningen med selvrettende opgaver, som understøtter den enkelte elevs læring og styrker elevens viden på et passende niveau.

Du vælger emne og træningens varighed. Herefter kan du følge med i elevernes læringsproces og få overblik over den enkelte elevs faglige progression.

Selvrettende opgavesæt sparer tid for dig, så du i højere grad kan fokusere din indsats på andre dele af undervisningen, fx undersøgende aktiviteter, individuel vejledning og opfølgning.

Træningen i ABaCus bygger på progressionen i fagenes læreplaner og er kategoriseret og tilrettelagt ud fra kendte didaktiske og pædagogiske kriterier.

Opgavernes sværhedsgrad 
tilpasser sig den enkelte elev

Med adaptiveteten i ABaCus Fysik, ABaCus Matematik og ABaCus Virksomhedsøkonomi bliver opgavernes sværhedsgrad løbende tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. Svarer man rigtigt, bliver opgaverne sværere, og svarer man forkert, bliver opgaverne lettere.

Træningen udfordrer hver enkelt elev med opgaver på et passende niveau. Det sikrer relevant og effektiv læring, som øger elevernes motivation. Eleverne opnår en større rutine i basale færdigheder, og de har mulighed for løbende at få repeteret det faglige indhold.

Vælg træning for at læse mere om træningsaktiviteterne til de enkelte fag.  

Gratis prøveadgang

Prøv ABaCus gratis i fire uger. I denne periode kan du teste systemet på alle dine klasser. Som lærer kan du desuden afprøve aktiviteterne, inden du giver dem til en klasse.

Abacus_students.jpg

Gratis prøveadgang

Prøv ABaCus gratis. Som lærer eller vejleder kan du afprøve aktiviteterne i ABaCus, så du kan danne dig et indtryk af materialet.

Prøveadgang til ABaCus Dansk og screeninger i ABaCus Matematik gælder ikke test af eleverne.

Abacus_students.jpg
bottom of page