top of page

Har du nogle spørgsmål?

Klik på et af de oftest stillede spørgsmål nedenfor for at læse svaret.


Finder du ikke svar på dit spørgsmål, har du opdaget en fejl, eller har du feedback eller ønsker til den fremtidige udvikling af ABaCus, så skriv til os på systime@systime.dk eller ring på 70 12 11 00.

 • Kan jeg afprøve systemet, før jeg køber adgang?
  Ja, som lærer eller vejleder kan du prøve ABaCus gratis. Prøveadgang til ABaCus Dansk og screeninger i ABaCus Matematik gælder ikke test af eleverne. Kontakt os på systime@systime.dk eller tlf. 70 12 11 00 for at få en prøveadgang. I skoleåret 2023/24 kan du frit afprøve ABaCus AP sammen med dine elever. Log ind på ap.abacus.dk for at få adgang.
 • Hvad koster ABaCus?
  På systime.dk kan du se priser på alle ABaCus-produkter.
 • Hvilke browsere fungerer ABaCus i?
  ABaCus er optimeret til alle nyere versioner af Chrome, Safari, Firefox og Microsoft Edge. Visse ældre versioner af Safari kan give problemer, og vi anbefaler derfor, at man opdaterer til nyeste version, hvis man oplever problemer. Man kan benytte siden whatismybrowser.com til at se, om ens browser er forældet.
 • Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal bruge systemet.
  Du er altid velkommen til at skrive til os på systime@systime.dk for at få hjælp. Vi kigger også gerne forbi på din skole til en uforpligtende fremvisning af systemet.
 • Kan jeg se systemet, uden at min klasse er på?
  Ja, alle lærere har en testklasse med en testelev. Derfor kan du altid afprøve aktiviteterne, inden du giver dem til en klasse.
 • Hvilke niveauer og uddannelser har I opgaver til?
  I ABaCus Matematik har vi opgaver til grundforløbet samt A, B og C-niveau til hf, hhx, htx og stx. ABaCus Fysik dækker foreløbigt emnerne i fysik på C-niveau på hf og stx. I løbet af 2022/23 fortsætter vi med at udvikle indhold til fysik på B- og A-niveau samt indhold tonet til htx.
 • Jeg er lærer i folkeskolen. Kan jeg bruge ABaCus?
  ABaCus er et gymnasiesystem. Er du lærer i grundskolen, anbefaler vi KvikMat eller KvikDansk fra Gyldendal, som er udviklet i samarbejde med ABaCus.
 • Hvilke enheder fungerer ABaCus på?
  ABaCus er et undervisningsværktøj, og er derfor optimeret til computere og tablets. Vi anbefaler, at eleverne ikke bruger deres smartphones.
 • Passer jeres indhold til gymnasiereformen 2017?
  Ja, alt vores indhold er tilpasset læreplan 2017.
 • Kan ABaCus anvendes til karaktergivning?
  Det vil altid være lærerens rolle at tildele eleven karakterer. Læreren kan i den forbindelse læne sig op ad den indsamlede statistik i ABaCus, men systemet vil ikke komme med forslag til karakterer.
 • Hvad er adaptivitet?
  Adaptivitet betyder, at elever, der bruger et digitalt læremiddel, får udfordringer og støtte, der er tilpasset netop dem.
 • Hvorfor udvikler I adaptive læremidler?
  Adaptiviteten gør elevernes træning meningsfuld gennem relevante opgaver, der er tilpasset den enkeltes niveau og forudsætninger. Lærerne får frigjort tid, så de i højere grad kan bruge deres ressourcer på at udvikle og støtte den enkelte elevs læring. Lærerne kan supplere deres indsigt i elevernes arbejde og faglige udvikling baseret på data.
 • Hvem bygger jeres adaptive systemer?
  Vi bygger selv vores adaptive systemer, og vi anvender ingen tredjepartssystemer. Det giver os kontrol over konceptet og de bagvedliggende algoritmer. Det giver også skolerne kontrol over brugernes data. Det betyder fx, at vi selv bestemmer, at algoritmerne kun skal styre elevens vej gennem det faglige stof og kun give anbefalinger til videre aktiviteter i et omfang, der let kan gennemskues af læreren. Det betyder også, at det er tydeligt, hvornår og i hvilket omfang brugernes data anvendes, fx til at forbedre algoritmerne.
 • Hvad kendetegner adaptiviteten i ABaCus?
  I ABaCus anvendes en enkel form for adaptivitet, der bygger på faste og kendte faglige og pædagogiske kriterier. Derfor har læreren stor føling med, hvad der foregår fagligt og kan nemt følge elevens progression. 
 • Hvilken rolle spiller læreren i brugen af adaptive læremidler?
  Som lærer vælger og igangsætter du alle adaptive aktiviteter. Herefter kan du følge med i elevernes læringsproces og få overblik over den enkelte elevs faglige progression. Du afgør selv i hvilket omfang elevens resultater i ABaCus skal benyttes i evalueringen af elevens standpunkt.
 • Hvordan får jeg overblik over elevernes resultater i ABaCus?
  I ABaCus kan du vælge en resultatoversigt for dine klasser/hold. Her kan du se, hvordan den enkelte elev har klaret sig, og du kan se klassen/holdet som helhed. Du har desuden mulighed for at downloade resultaterne som csv-fil. Ved at indlæse filen i Excel-skabelonen du kan hente på abacus.dk, bliver resultaterne vist som gruppeoverblik og kompetencespind. Skabelonen ligger på siderne ABaCus Dansk, ABaCus Matematik, ABaCus Fysik og ABaCus AP.
 • Hvordan tolker jeg resultatet af opgavesættene Systime Screening – Matematikvanskeligheder i ABaCus Matematik?
  På siden ABaCus Matematik finder du en vejledning, som kan bruges som led i arbejdet med screening for specifikke og generelle matematikvanskeligheder.
 • Hvordan tolker jeg resultatet af Læsning, Diktat og Opgavesæt i ABaCus Dansk?
  På dansk.abacus.dk finder du også en vejledning, som beskriver aktiviteterne Læsning, Diktat og Opgavesæt, herunder hvordan du som lærer eller vejleder kan tilgå tolkningen af elevernes resultater. Vejledning findes i menuen under dit navn på ABaCus Dansk.
bottom of page