top of page

Hvad indeholder ABaCus Matematik?

Adaptiv træning.png

Adaptiv træning

Ved adaptiv træning får eleverne opgaver, der er tilpasset deres niveau. Kernen i ABaCus er vores adaptive algoritmer, der sørger for en god progression i sværhedsgrad, når eleven regner opgaver.

 

Det betyder, at den fagligt svage elev vil få flere rutineprægede opgaver, mens den dygtige elev bliver udfordret med mere komplekse opgaver. Adaptiv træning er selvrettende. 

Rutinetræning.png

Rutinetræning

Her kan eleverne træne snævert i specifikke færdigheder som fx brøkregning og ligningsløsning, og på den måde opnå rutine.

 

Rutinetræning er derfor velegnet til at træne de basale færdigheder, som kan være kedelige at øve i undervisningen, men som jo er en forudsætning for at eleverne kan følge med i resten af undervisningen.

 

Rutinetræning er selvrettende. 

Quiz.png

Opgavesæt

Ved et opgavesæt får alle elever de samme opgaver. Læreren kan vælge, at eleverne får samme opgaver men med forskellige talværdier.

Opgavesæt kan bruges til at få overblik over, hvor godt klassen har forstået et emne – eller som prøver. Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig – og fordi alle har fået samme opgaver, er det oplagt at gennemgå udvalgte opgaver ved tavlen.

Arbejdsark.png

Arbejdsark

Ved arbejdsark får eleverne opgaver, som løses ved at skrive et åbent tekstsvar. Eleverne kan skrive deres løsning direkte i ABaCus eller indsætte screenshots fra deres foretrukne CAS-værktøj.

 

Arbejdsark kan bruges til afleveringsopgaver, hvor læreren hurtigt kan gennemgå og give point til elevernes besvarelser. Læreren kan fx organisere rettearbejdet, så alle elevernes besvarelse af opgave 1 rettes først osv.

Peer Learning.png

Peer learning

Med Peer Learning-aktiviteten kan man sætte sin klasse i gang med åbne opgaver, som løses i grupper, der herefter giver hinanden feedback.

 

Læreren kan både se og bedømme elevernes opgavebesvarelser og deres feedback til hinanden.

Stine Weisbjerg,

underviser på Allerød Gymnasium

"Det er et af de mest geniale arbejdsredskaber, der findes, til undervisningsdifferentiering i matematik. Det er så godt tænkt, at sværhedsgraden på opgaverne justeres efter elevernes kunnen..."

Ivan Tønner Jørgensen,

underviser på KBH Syd

"Eleverne kan træne i deres eget tempo og teste deres kompetencer. Jeg vil nødigt undvære det. Det er en meget nem adgang til rigtig mange opgaver, som bliver rettet med det samme."

Styrk elevers kommunikation

Gruppearbejde
Slip for at lave grupper og lad systemet matche eleverne i tilfældige eller niveauinddelte grupper. På den måde rystes posen i klassen og gruppearbejdet har fokus på det faglige.

Peer-feedback
Vores særlige opgaver til peer-training hjælper eleverne med at reflektere over matematiske problemstillinger og styrker deres kommunikationskompetencer. Som lærer kan du både se elevernes svar og feedback til hinanden.

training_progression2-1024x695.png

Både til færdighedstræning og problemorienterede opgaver 

Med ABaCus Matematik får du som lærer et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til matematik. Systemet rummer mange anvendelsesmuligheder og eleverne kan både træne færdighedsopgaver med øjeblikkelig feedback og løse problemorienterede opgaver med åbne svar.

 

Når eleverne arbejder med aktiviteter i Basis-pakken, kan du som lærer altid følge med i elevernes arbejde og deres faglige progression.

 

Ved tilkøb af pakken elevtræning er det også muligt for eleverne selv at starte træningsaktiviteter, uden at læreren kan se deres svar.

 

Systemet dækker alle emner på A-, B- og C-niveau efter 2017-reformen. Med ABaCus får du adgang til over 250.000 unikke opgaver, der er dannet ud fra knap 10.000 forskellige skabeloner.

Abacus03-circle.jpg

Oplev ægte differentieret undervisning

Alle vores opgaver er inddelt efter niveau og emne. Med ABaCus Matematik får du derfor en tidseffektiv metode til at skabe differentieret undervisning uden at skulle opfinde den dybe tallerken til hver matematiktime.

 

Med vores adaptive træning kan du skabe variation i undervisningen og være sikker på at ramme både den stærke og den svage elev, lige der hvor han eller hun er. Samtidig sikrer vores mange hints og gennemregnede løsninger, at eleven altid får hjælp til at komme videre.

quiz_student-1024x663.png
bottom of page