top of page

Hvad synes du om ABaCus Matematik?

Hvis I anvender ABaCus matematik på din skole, vil vi gerne sikre os, at I er tilfredse med platformen.

Vi vil også gerne høre jeres holdning til nogle idéer til den videre udvikling af ABaCus Matematik.

Start spørgeskema

ABaCus Matematik er blevet endnu bedre

Vi har opdateret ABaCus Matematik baseret på feedback fra matematikvejlederne:

  • Nemmere forberedelse af opgaver inden skolestart

  • Nemmere oprettelse af aktiviteter til klasser

  • Forbedret resultatvisning – med kompetencespind.

kompetencespind-matematik_nyhedsbrev.jpg

Oplev en effektiv metode til undervisningsdifferentiering i matematik

I træningsplatformen ABaCus Matematik kan eleverne øve sig i at løse opgaver inden for alle emner i læreplanen - enten individuelt eller i grupper.

Som lærer får du et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til matematik.

Torben Benoni, projektleder for ABaCus Matematik,
ABaCus Fysik og gymnasielærer på Egaa gymnasium

Hvad indeholder ABaCus Matematik?

Adaptiv træning.png

Basis

Adaptiv træning

Ved adaptiv træning får eleverne opgaver, der er tilpasset deres niveau. Kernen i ABaCus er vores adaptive algoritmer, der sørger for en god progression i sværhedsgrad, når eleven regner opgaver.

 

Det betyder, at den fagligt svage elev vil få flere rutineprægede opgaver, mens den dygtige elev bliver udfordret med mere komplekse opgaver. 

Adaptiv træning foregår enten individuelt eller i grupper, og opgaverne er selvrettende.

Arbejdsark.png

Basis

Arbejdsark

Basis

Elevtræning

Elevtraen.png

Træn selv

Ved køb af træn selv kan eleven træne på egen hånd, uden at læreren følger med, i alle emner og i specifikke opgavetyper forud for eksamen.


Der er også mulighed for at tage en prøveeksamen og få en vejledende karakter.

Rutinetræning.png

Basis

Rutinetræning

Her kan eleverne træne snævert i specifikke færdigheder som fx brøkregning og ligningsløsning, og på den måde opnå rutine.

 

Rutinetræning er derfor velegnet til at træne de basale færdigheder, som kan være kedelige at øve i undervisningen, men som jo er en forudsætning for, at eleverne kan følge med i resten af undervisningen.

 

Rutinetræning er selvrettende

Peer Learning.png

Peer learning

Basis

Elevtræning

Lærebog

laerebog.png

Lærebog

Ved køb af den integrerede lærebog til ABaCus Matematik vælger du på en enkel måde, hvilke sider eleverne skal læse.

 

Under læsningen kan eleverne svare på tjekspørgsmål, skrive kommentarer eller spørgsmål til indholdet og angive, hvilke dele af lektien der er svær at forstå.

Lærebogen indeholder desuden interaktiviteter og formelsamling.

Quiz.png

Basis

Opgavesæt

Ved et opgavesæt får alle elever de samme opgaver. Læreren kan vælge, at eleverne får samme opgaver men med forskellige talværdier.

Opgavesæt kan bruges til at få overblik over, hvor godt klassen har forstået et emne – eller som prøver og screening. Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig – og fordi alle har fået samme opgaver, er det oplagt at gennemgå udvalgte opgaver ved tavlen.

Matematikscreeningerne fra Systime Screening indgår fra skoleåret 2023/24 som opgavesæt i ABaCus Matematik.

Ved arbejdsark får eleverne opgaver, som løses ved at skrive et åbent tekstsvar. Eleverne kan skrive deres løsning direkte i ABaCus eller indsætte screenshots fra deres foretrukne CAS-værktøj.

 

Arbejdsark kan bruges til afleveringsopgaver, hvor læreren hurtigt kan gennemgå og give point til elevernes besvarelser. Læreren kan fx organisere rettearbejdet, så alle elevernes besvarelse af opgave 1 rettes først osv.

Med peer learning kan man sætte sin klasse i gang med åbne opgaver, som løses i grupper, der herefter giver hinanden feedback.

 

Læreren kan både se og bedømme elevernes opgavebesvarelser og deres feedback til hinanden.

Basis

Lærere og vejledere anbefaler ABaCus

Det er et af de mest geniale arbejdsredskaber, der findes,
til undervisningsdifferentiering i matematik.
Det er så godt tænkt, at sværhedsgraden på opgaverne justeres efter elevernes kunnen...

Stine Weisbjerg, underviser på Allerød Gymnasium

Opgave_matematik.jpg

Både til færdighedstræning og problemorienterede opgaver

Med ABaCus Matematik får du som lærer et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til matematik. Systemet rummer mange anvendelsesmuligheder og eleverne kan både træne færdighedsopgaver med øjeblikkelig feedback og løse problemorienterede opgaver med åbne svar.

 

Når eleverne arbejder med aktiviteter i Basis-pakken, kan du som lærer altid følge med i elevernes arbejde og deres faglige progression.

 

Ved tilkøb af pakken elevtræning er det også muligt for eleverne selv at starte træningsaktiviteter, uden at læreren kan se deres svar.

 

Systemet dækker alle emner på A-, B- og C-niveau efter 2017-reformen. Med ABaCus får du adgang til over 250.000 unikke opgaver, der er dannet ud fra knap 10.000 forskellige skabeloner.

Abacus_students.jpg

Styrk elevers kommunikation

Gruppearbejde
Slip for at lave grupper og lad systemet matche eleverne i tilfældige eller niveauinddelte grupper. På den måde rystes posen i klassen og gruppearbejdet har fokus på det faglige. Når eleverne skal arbejde sammen i grupper om opgaverne, øver de sig i at bruge fagsproget, når de skal blive enige om, hvad svaret er.

Peer Learning
Vores særlige opgaver til peer-learning hjælper eleverne med at reflektere over matematiske problemstillinger og styrker deres kommunikationskompetencer. Som lærer kan du både se elevernes svar og feedback til hinanden.

training_progression.jpg

Oplev en effektiv metode til undervisningsdifferentiering

Alle vores opgaver er inddelt efter niveau og emne. Med ABaCus Matematik får du derfor en tidseffektiv metode til at skabe differentieret undervisning uden at skulle opfinde den dybe tallerken til hver matematiktime.

 

Med vores adaptive træning kan du skabe variation i undervisningen og være sikker på at ramme både den stærke og den svage elev, lige der hvor han eller hun er. Samtidig sikrer vores mange hints og gennemregnede løsninger, at eleven altid får hjælp til at komme videre.

Se eller gense webinarer om ABaCus Matematik

Screening og evaluering i ABaCus Matematik

Se, hvordan du kan screene og evaluere elevernes færdigheder og faglige niveau med selvrettende opgaver.

Oplægsholder

Torben Benoni, projektleder

Adaptiv træning og opgavesæt i ABaCus Matematik

Se aktiviteten ‘Adaptiv træning’, hvor eleverne løser opgaver, der løbende tilretter sig til deres niveau, og aktiviteten ‘Quiz’, hvor eleverne får et sæt opgaver, som læreren har udvalgt på forhånd.

Oplægsholder

Thomas Meesenburg, grundlægger af ABaCus og i dag forretningsudvikler hos Gyldendal.

Peer Learning og skriftlige afleveringer i ABaCus Matematik

Se, hvordan man med Peer Learning-aktiviteten kan sætte sin klasse i gang med åbne opgaver, som løses i grupper. Se også aktiviteten ‘Arbejdsark’ og mere specifikt, hvordan man kan bruge dem som selvrettende afleveringer, hvor hver elev får unikke opgavesæt.

Oplægsholder

Thomas Meesenburg, grundlægger af ABaCus og i dag forretningsudvikler hos Gyldendal.

Kom godt i gang med ABaCus Matematik

Gratis prøveadgang

Prøv ABaCus Matematik gratis i en uge. I denne periode kan du teste træningsdelen af systemet på dine klasser. Som lærer kan du desuden afprøve aktiviteterne, inden du giver dem til en klasse. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at screene elever i prøveperioden.

Abacus_students.jpg
bottom of page