top of page
Excel-file.png

Hent Excel-skabelon til resultatvisning for ABaCus Fysik
Ny version pr. 13.09.2023 med fejlrettelser.

Oplev en effektiv metode til undervisningsdifferentiering i fysik

Systemet dækker nu alle emner på C- og B-niveau på stx og hf, og vi er i gang med at lave indhold tonet mod htx.
 

​​​​​​​I 2024 udbygges ABaCus Fysik yderligere, så også hele htx B vil være dækket.

 

I løbet af 2024 fortsætter vi med at udvikle indhold til fysik på A-niveau på stx og htx.

Med ABaCus Fysik får du adgang til flere tusinde unikke opgaver inddelt efter emne og sværhedsgrad.

Som lærer får du et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til fysik.

Torben Benoni, projektleder for ABaCus Matematik,
ABaCus Fysik og gymnasielærer på Egaa gymnasium

Hvad indeholder ABaCus Fysik?

Adaptiv træning.png

Adaptiv træning

Ved adaptiv træning får eleverne opgaver, der er tilpasset deres niveau. Kernen i ABaCus er vores adaptive algoritmer, der sørger for en god progression i sværhedsgrad, når eleven regner opgaver.

 

Det betyder, at den fagligt svage elev vil få flere rutineprægede opgaver, mens den dygtige elev bliver udfordret med mere komplekse opgaver. 

 

Adaptiv træning foregår enten individuelt eller i grupper, og opgaverne er selvrettende.

Quiz.png

Opgavesæt

Ved et opgavesæt får alle elever de samme opgaver. Læreren kan vælge, at eleverne får samme opgaver men med forskellige talværdier.

Opgavesæt kan bruges til at få overblik over, hvor godt klassen har forstået et emne – eller som prøver. Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig – og fordi alle har fået samme opgaver, er det oplagt at gennemgå udvalgte opgaver ved tavlen.

Brugernes erfaringer med ABaCus

Det er et af de mest geniale arbejdsredskaber, der findes, til undervisningsdifferentiering i matematik.
Det er så godt tænkt, at sværhedsgraden på opgaverne justeres efter elevernes kunnen...
Ivan_Toenner_Joergensen.png
Eleverne kan træne i deres eget tempo og teste deres kompetencer. Jeg vil nødigt undvære det.  Det er en meget nem adgang til rigtig mange opgaver, som bliver rettet med det samme.

Stine Weisbjerg, underviser på Allerød Gymnasium

Ivan Tønner Jørgensen, underviser på KBH Syd

Opgave-adaptivitet.jpg

Både til træning af begrebsforståelse og anvendelse af formler

Med ABaCus Fysik får du som lærer et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til fysik. Systemet rummer mange anvendelsesmuligheder og eleverne kan både træne deres forståelse af begreberne fra fysikundervisningen og øve sig i at løse beregningsopgaver med øjeblikkelig feedback.
 
Når eleverne arbejder med aktiviteter, kan du som lærer altid følge med i elevernes arbejde og deres faglige progression.​

Med ABaCus Fysik får du adgang til flere tusinde unikke opgaver inddelt efter emne og sværhedsgrad.

Abacus_students.jpg

Styrk elevers kommunikation

Gruppearbejde
Slip for at lave grupper og lad systemet matche eleverne i tilfældige eller niveauinddelte grupper. På den måde rystes posen i klassen og gruppearbejdet har fokus på det faglige.​ Når eleverne skal arbejde sammen i grupper om opgaverne, øver de sig i at bruge fagsproget, når de skal blive enige om, hvad svaret er.

training_progression.jpg

Oplev en effektiv metode til undervisningsdifferentiering

Alle vores opgaver er inddelt efter niveau og emne. Med ABaCus Fysik får du derfor en tidseffektiv metode til at skabe differentieret undervisning uden at skulle opfinde den dybe tallerken til hver fysiktime.

 

Med vores adaptive træning kan du skabe variation i undervisningen og være sikker på at ramme både den stærke og den svage elev, lige der hvor han eller hun er. Samtidig sikrer vores mange hints og gennemregnede løsninger, at eleven altid får hjælp til at komme videre.

Se eller gense webinar om ABaCus Fysik

Kom godt i gang med ABaCus Fysik

Differentiér undervisningen med Adaptiv træning, hvor eleverne løser opgaver, der løbende tilpasser sig deres niveau, og aktiviteten Opgavesæt, hvor eleverne får et sæt fysikopgaver, som læreren har udvalgt på forhånd.

Oplægsholder

Michael Lentfer Jensen, lektor i fysik, matematik og astronomi på Alssundgymnasiet i Sønderborg og spørgsmålsforfatter på ABaCus Fysik.

Gratis prøveadgang

Prøv ABaCus Fysik gratis i en uge. I denne periode kan du teste systemet på dine klasser. Som lærer kan du desuden afprøve aktiviteterne, inden du giver dem til en klasse.

Abacus_students.jpg
bottom of page