top of page

Hvad indeholder ABaCus Fysik?

Adaptiv træning.png

Adaptiv træning

Ved adaptiv træning får eleverne opgaver, der er tilpasset deres niveau. Kernen i ABaCus er vores adaptive algoritmer, der sørger for en god progression i sværhedsgrad, når eleven løser opgaver.

 

Det betyder, at den fagligt svage elev vil få flere rutineprægede opgaver, mens den dygtige elev bliver udfordret med mere komplekse opgaver.

 

Adaptiv træning er selvrettende. 

Quiz.png

Opgavesæt

Ved et opgavesæt får alle elever et bestemt antal opgaver, de skal løse. Læreren kan vælge, at eleverne får samme opgaver men med forskellige talværdier.

 

Opgavesæt kan bruges til at få overblik over, hvor godt klassen har forstået et emne - eller som prøver. Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig - og fordi alle har fået samme opgaver, er det oplagt at gennemgå udvalgte opgaver ved tavlen.

Michael Lentfer Jensen,

underviser på Alssundgymnsiet Sønderborg og spørgsmålsforfatter til ABaCus Fysik.

"Den største styrke er, at læreren spiller hovedrollen i elevernes læringsproces"

Stine Weisbjerg,

underviser på Allerød Gymnasium

"Jeg forventer at kunne bruge ABaCus Fysik til at træne basal fysik men også til at kunne udfordre de dygtige elever med svære opgaver, som vi ikke altid, når at finde i den almindelige undervisning"
opgave_fysik.jpg

Styrk elevers kommunikation

Gruppearbejde
Slip for at lave grupper og lad systemet matche eleverne i tilfældige eller niveauinddelte grupper. På den måde rystes posen i klassen og gruppearbejdet har fokus på det faglige.

training_progression2-1024x695.png

Både til træning af begrebsforståelse og anvendelse af formler

Med ABaCus Fysik får du som lærer et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til fysik. Systemet rummer mange anvendelsesmuligheder og eleverne kan både træne deres forståelse af begreberne fra fysikundervisningen og øve sig i at løse beregningsopgaver med øjeblikkelig feedback.
 
Når eleverne arbejder med aktiviteter, kan du som lærer altid følge med i elevernes arbejde og deres faglige progression.

Systemet dækker alle emner på C-niveau. Med ABaCus Fysik får du adgang til flere tusinde unikke opgaver inddelt efter emne og sværhedsgrad.
 

Abacus_Fysik_circle.jpg

Oplev ægte differentieret undervisning

Alle vores opgaver er inddelt efter niveau og emne. Med ABaCus Fysik får du derfor en tidseffektiv metode til at skabe differentieret undervisning uden at skulle opfinde den dybe tallerken til hver fysiktime.

 

Med vores adaptive træning kan du skabe variation i undervisningen og være sikker på at ramme både den stærke og den svage elev, lige der hvor han eller hun er. Samtidig sikrer vores mange hints og gennemregnede løsninger, at eleven altid får hjælp til at komme videre.

bottom of page