ABaCus Fysik

ABaCus Fysik er under udgivelse

Skriv til tbe@systime.dk, hvis du er interesseret i at være testbruger på den nye platform, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål i forbindelse med ABaCus fysik.

ABaCus Fysik forventes at udkomme i november 2022.

 


Med venlig hilsen

Torben Benoni, projektleder

Hvad indeholder ABaCus Fysik?

Adaptiv træning.png

Adaptiv træning

Ved adaptiv træning får eleverne opgaver, der er tilpasset deres niveau. Kernen i ABaCus er vores adaptive algoritmer, der sørger for en god progression i sværhedsgrad, når eleven løser opgaver.

 

Det betyder, at den fagligt svage elev vil få flere rutineprægede opgaver, mens den dygtige elev bliver udfordret med mere komplekse opgaver.

 

Adaptiv træning er selvrettende. 

Quiz.png

Opgavesæt

Ved et opgavesæt får alle elever de samme opgaverne et bestemt antal opgaver, de skal løse. Læreren kan vælge, at eleverne får samme opgaver men med forskellige talværdier.

 

Opgavesæt kan bruges til at få overblik over, hvor godt klassen har forstået et emne - eller som prøver. Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig - og fordi alle har fået samme opgaver, er det oplagt at gennemgå udvalgte opgaver ved tavlen.