top of page

Ny og forbedret version

Vi har opdateret ABaCus Dansk baseret på feedback fra læsevejlederne:
 

 • Nemmere forberedelse af opgaver inden skolestart

 • Nemmere oprettelse af aktiviteter til klasser

 • Forbedret resultatvisning – med kompetencespind

 • Samlet visning af læsehastighed og antal korrekte svar.

kompetencespind-ABaCusDK.jpg

Træning og evaluering af læse- og  skrivefærdigheder

Med ABaCus Dansk får du selvrettende opgaver, diktat​er og læseopgaver til evaluering af dine elevers læse- og skrivefærdigheder. 

ABaCus Dansk afløser det tidligere Screening – Læsning og stavning.

Som lærer eller vejleder kan du nemt evaluere elevernes faglige niveau og arbejde med særlige indsatsområder.

Niels Randbo Back, projektleder for ABaCus Dansk

Hvad indeholder ABaCus Dansk?

Opgaver

Ved et opgavesæt får alle elever de samme opgaver. Opgavesæt kan bruges til at få overblik over, hvor godt den enkelte elev mestrer et område som fx ordforråd, kodning fra bogstav til lyd og faglig læsning.

Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig, og læreren eller vejlederen kan se, hvor de enkelte har brug for støtte og træning.

Quiz.png

Læsning omfatter læsehastighed og læseforståelse afprøvet på litterære tekster.

Aktiviteten sætter fokus på elevernes læsekompetencer og kan være et redskab i arbejdet med at afdække, hvilke elever der skal have ekstra støtte.
 

Læsning

laesning.png
diktat-gul.png

Diktat

Orddiktater med både almindelige ord og nonsensord, som du kan tildele klassen eller grupper af elever. Diktaterne kan sammen med aktiviteten Læsning hjælpe med at afdække, hvor den enkelte elev skal have ekstra støtte.


 

ABaCus_Fordele.png

Både til færdighedstræning, evaluering og opfølgning

Med ABaCus Dansk får du som lærer eller vejleder et fleksibelt værktøj, som evaluerer elevernes læse- og skrivefærdigheder og peger på potentielle indsatsområder inden for:

 • stavning afprøvet ved orddiktat

 • lydskelneevne

 • punktumprøve

 • ordadskillelsesopgave

 • læsehastighed og læseforståelse på skønlitterære tekster

 • læseforståelse på fagtekster 

 • ordforråd.


ABaCus Dansk indeholder aktiviteterne læsning, diktat og opgaver.
 

Lærere og vejledere anbefaler ABaCus

Birgitte-Sandberg.png
ABaCus Dansk giver mig som læsevejleder et rigtig fint overblik over elevernes resultater, så jeg hurtigt og nemt kan vurdere, hvor indsatsen skal lægges.

Birgitte Dion Sandberg, læsevejleder på Egedal Gymnasium og hf

Se eller gense webinar om ABaCus Dansk

Evaluering og træning i ABaCus Dansk

Webinaret gennemgår, hvordan du som lærer eller vejleder kan evaluere og træne elevernes færdigheder og faglige niveau med selvrettende opgaver.

Oplægsholder

Niels Randbo Back, projektleder

Kom godt i gang med ABaCus Dansk

Gratis prøveadgang

Som lærer eller vejleder kan du få en uges gratis prøveadgang til ABaCus Dansk, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Abacus_dansk_proveadgang.jpg
bottom of page