top of page

ABaCus AP

ABaCus AP er under udgivelse

Skriv til nrb@systime.dk, hvis du er interesseret i at være testbruger på den nye platform, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål i forbindelse med ABaCus AP.

ABaCus AP forventes at udkomme i efteråret 2023.

 


Med venlig hilsen

Niels Randbo Back, projektleder

Med ABaCus AP får du som lærer et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til almen sprogforståelse. Systemet rummer mange anvendelsesmuligheder både for dig som lærer og for dine elever. Som lærer kan du løbende stille opgaver i de emner, der undervises i, bruge de færdiglavede initial-, midtvejs- og slutevalueringer og lave opsamlinger på emner. Eleverne kan træne opgaver inden for de forskellige emner i AP, som fx sætningsanalyse med øjeblikkelig feedback samt løse problemorienterede peer-opgaver med åbne svar.

Systemet dækker læreplanens kernestof og kan anvendes både til stx og hhx.

Hvad indeholder ABaCus AP?

Quiz.png

Opgavesæt

Med de færdige opgavesæt kan læreren evaluere eleverne inden for en række af de emner, der skal undervises i i Almen sprogforståelse. Her findes opgavesæt, der kan anvendes i begyndelsen, midten og i afslutningen af forløbet, så elev og lærere kan evaluere progressionen i faget.

 

Derudover kan de færdige opgavesæt bruges som en del af den afsluttende prøve. De færdige opgavesæt kan bruges som de er, eller den enkelte lærer kan tilpasse dem til netop det stof, der har været fokus på i undervisningen.

Lærebog.png

Byg selv

Byg selv funktionen under opgavesæt giver læreren mulighed for selv at sammensætte specifikke opgavesæt til de enkelte AP-lektioner eller som større opsamlinger på emner, der er gennemgået i timerne.

Rutinetræning.png

Rutinetræning

Her kan eleverne træne snævert i specifikke færdigheder som fx ordklasser og sætningsanalyse, og på den måde opnå rutine.

 

Rutinetræning er derfor velegnet til at træne de basale færdigheder, som kan være kedelige at øve i undervisningen, men som jo er en forudsætning for at eleverne kan følge med i resten af undervisningen. Rutinetræning er selvrettende.

Peer Learning.png

Peer learning

Med Peer Learning-aktiviteten kan man sætte sin klasse i gang med åbne kreative opgaver, som løses i grupper, der herefter giver hinanden feedback.

 

Læreren kan både se og bedømme elevernes opgavebesvarelser og deres feedback til hinanden.

bottom of page