top of page

Oplev en effektiv trænings- og prøveplatform til AP

ABaCus AP rummer mange anvendelsesmuligheder både for dig som lærer og for dine elever.

 

Som lærer kan du løbende stille opgaver i de emner, der undervises i, bruge de færdiglavede initial-, midtvejs- og slutevalueringer og lave opsamlinger på emner.

 

Eleverne kan træne opgaver inden for de forskellige emner i AP, som fx sætningsanalyse med øjeblikkelig feedback, se korte instruktionsvideoer samt løse problemorienterede peer-opgaver med åbne svar. Derudover kan opgavesættene bruges som en del af den afsluttende prøve

Systemet dækker læreplanens kernestof og kan anvendes både til stx og hhx.

Som lærer får du et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til AP.

Niels Randbo Back, projektleder for ABaCus AP

Hvad indeholder ABaCus AP?

Peer Learning.png

Peer learning

Quiz.png

Opgavesæt

Med opgavesæt kan læreren evaluere eleverne inden for en række af de emner, der skal undervises i, i almen sprogforståelse. Her findes opgavesæt, der kan anvendes i begyndelsen, midten og i afslutningen af forløbet, så elev og lærere kan evaluere progressionen i faget.

 

Derudover kan opgavesæt bruges som en del af den afsluttende prøve.

Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig, og læreren kan se, hvor de enkelte elever har brug for støtte og træning.

 

Opgavesæt kan bruges som de er, eller den enkelte lærer kan tilpasse dem til netop det stof, der har været fokus på i undervisningen.

video_ikon.png

Video

Find masser af forklarende videoer om sproglige emner, som eleverne kan se som forberedelse til arbejdet med opgaverne.

Med peer learning kan man sætte sin klasse i gang med åbne kreative opgaver, som løses i grupper, der herefter giver hinanden feedback.

 

Læreren kan både se og bedømme elevernes opgavebesvarelser og deres feedback til hinanden.

Peer learning forventes klar i en betaversion i 2025.

ABaCus_Fordele.png

Fleksibelt værktøj

Med ABaCus AP får du som lærer et fleksibelt værktøj, der giver mulighed for:

 

  • selv at sammensætte opgavesæt i de emner, der undervises i

  • at opsamle på emner løbende

  • at vise eleverne videoforklaringer.


ABaCus AP indeholder opgavesæt og forklarende videoer.
 

ABaCus AP dækker læreplanens kernestof og kan anvendes både på stx og hhx. 


Opgavesæt i ABaCus AP afløser de tidligere screeninger Systime AP – stx, Sprog på spil (AP stx), Sprogenes verden (AP stx) og Systime AP – hhx.

Kom godt i gang med ABaCus AP

Gratis prøveadgang

Som lærer eller vejleder kan du få en uges gratis prøveadgang til ABaCus AP, så du kan danne dig et indtryk af materialet. Prøveadgangen gælder ikke test af eleverne.

Abacus_dansk_proveadgang.jpg
bottom of page