top of page

Fri adgang i skoleåret 2023/24

I skoleåret 2023/24 kan du frit afprøve ABaCus AP sammen med dine elever. Log ind på ap.abacus.dk for at få adgang.

ABaCus AP er endnu ikke helt færdigudviklet, men kan sagtens anvendes i undervisningen. Hvis du bruger ABaCus AP, vil vi gerne høre om dine erfaringer med produktet, så vi kan tage dem i betragtning i forbindelse med den videre udvikling. Skriv til projektleder Niels Randbo Back på nrb@systime.dk

Excel-file.png

Hent Excel-skabelon til resultatvisning for ABaCus AP
Ny version pr. 13.09.2023 med fejlrettelser.

Oplev en effektiv træningsplatform til AP

ABaCus AP rummer mange anvendelsesmuligheder både for dig som lærer og for dine elever.

 

Som lærer kan du løbende stille opgaver i de emner, der undervises i, bruge de færdiglavede initial-, midtvejs- og slutevalueringer og lave opsamlinger på emner.

 

Eleverne kan træne opgaver inden for de forskellige emner i AP, som fx sætningsanalyse med øjeblikkelig feedback, se korte instruktionsvideoer samt løse problemorienterede peer-opgaver med åbne svar. Derudover kan opgavesættene bruges som en del af den afsluttende prøve

Systemet dækker læreplanens kernestof og kan anvendes både til stx og hhx.

Som lærer får du et fleksibelt værktøj til at hjælpe dine elever med at blive bedre til AP.

Niels Randbo Back, projektleder for ABaCus AP

Hvad indeholder ABaCus AP?

Peer Learning.png

Peer learning

Quiz.png

Opgavesæt

Med opgavesæt kan læreren evaluere eleverne inden for en række af de emner, der skal undervises i, i almen sprogforståelse. Her findes opgavesæt, der kan anvendes i begyndelsen, midten og i afslutningen af forløbet, så elev og lærere kan evaluere progressionen i faget.

 

Derudover kan opgavesæt bruges som en del af den afsluttende prøve.

Opgavesættet er rettet i det øjeblik, tiden løber ud. Eleverne kan se, hvordan de har klaret sig, og læreren kan se, hvor de enkelte elever har brug for støtte og træning.

 

Opgavesæt kan bruges som de er, eller den enkelte lærer kan tilpasse dem til netop det stof, der har været fokus på i undervisningen.

video_ikon.png

Video

Find masser af forklarende videoer om sproglige emner, som eleverne kan se som forberedelse til arbejdet med opgaverne.

Med peer learning kan man sætte sin klasse i gang med åbne kreative opgaver, som løses i grupper, der herefter giver hinanden feedback.

 

Læreren kan både se og bedømme elevernes opgavebesvarelser og deres feedback til hinanden.

Peer learning forventes klar i en betaversion i 2024.

ABaCus_Fordele.png

Både til færdighedstræning og problemorienterede opgaver

Med ABaCus AP får du som lærer et fleksibelt værktøj, der giver mulighed for:

 

  • selv at sammensætte opgavesæt i de emner, der undervises i

  • at opsamle på emner løbende

  • at anvende problemorienterede peer-learning opgaver med åbne svar

  • at vise eleverne videoforklaringer.


ABaCus AP indeholder opgavesæt og forklarende videoer. Peer learning forventes klar i en betaversion i 2024.
 

ABaCus AP dækker læreplanens kernestof og kan anvendes både på stx og hhx. 


Opgavesæt i ABaCus AP afløser de tidligere screeninger Systime AP – stx, Sprog på spil (AP stx), Sprogenes verden (AP stx) og Systime AP – hhx.

Se eller gense webinar om ABaCus AP

Evaluering og træning i ABaCus AP

Webinaret gennemgår, hvordan du som lærer eller vejleder kan evaluere og træne elevernes færdigheder og faglige niveau med selvrettende opgaver

Oplægsholder

Niels Randbo Back, projektleder

Kom godt i gang med ABaCus AP